• Har en forankra ideologi

  • Har mye fokus på læring, pedagogisk dokumentasjon og fysisk læringsmiljø

  • Er inspirert av filosofien i Reggio Emilia

  • Har eget atelièr

  • Er opptatt av at alle ungene skal trives og ha venner

  • Er mye på turer i skog og mark, på fjellet og i fjæra

  • Har et godt kvalifisert personale

  • Er fleksibel i forhold til barn og foreldres behov

  • Har et mål om 100 % foreldrefornøydhet (resultat mars 2015 - 99,9 %)

  • Vant i 2010 den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur